Zeleninu doručujeme do FACH Bratislava v Utorok a Piatok. Môžete si prísť aj nakúpiť v Sobotu 27.11 od 9-15hod do Starej Tržnice na SNP

Bio intenzívne pestovanie

BEZ RÝĽU A TRAKTORA

NAKUPOVAŤ